خدمات ارائه دهنده الصیاد شامل بخشهای زیر می باشد:

1.تامین و فروش تجهیزات شکار.

2.تامین و فروش لوازم اسلحه.

3.تامین و فروش قطعات یدکی اسلحه .

4.تعمیرات و سرویس تمام اسلحه های مجاز شکاری.

5.ضمانت تمام آیتم های فوق.

6.ارسال رایگان محصولات.